Home » Giáo dục » Ẩn dụ là gì? & Các dạng ẩn dụ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học.

Ẩn dụ là gì? & Các dạng ẩn dụ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: " Ẩn dụ là gì? & Các dạng ẩn dụ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học. "

Ẩn dụ là gì?

Ẩn dụ là gì? & Các dạng ẩn dụ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học.
Ẩn dụ là gì? & Các dạng ẩn dụ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học.

Ẩn dụ là tên gọi của một biện pháp được sử dụng trong Văn học. Nó dùng tên gọi của đối tượng này để đặt cho một đối tượng khác dựa trên sự liên tường về sự liên kết, những điểm tương đồng của 2 đối tượng khi xét trên một phương diện nào đó như: màu sắc, tính chất, trạng thái,...

Ẩn dụ có những dạng nào?

Tùy theo cách thức và chức năng, ẩn dụ được chia ra làm 3 dạng là: Ẩn dụ định danh, ẩn dụ nhận thức và cuối cùng là ẩn dụ hình tượng (hay còn có tên gọi khác là ẩn dụ tu từ)

1. Ẩn dụ đinh danh:

Là loại ẩn dụ cung cấp tên gọi mới bằng cách dùng vốn từ đã có trước đó.

Ví dụ: Chân trời, đầu làng, ngọn gió, làn sóng đấu tranh, tuổi thanh xuân...

2. Ẩn dụ nhận thức:

Dạng ẩn dụ này chính là nguồn cung cấp cấu tạo nên những hiện tương đa nghĩa.

Ví dụ: Tâm hồn băng giá, trái tim băng...

3. Ẩn dụ hình tượng:

Được dùng như một phương tiện diễn đạt mang tính hình tượng và sức biểu cảm lớn. Dạng ẩn dụ này được sử dụng rất phổ biến trong các thể loại: thơ ca trữ tình, văn chính luận...

Ẩn dụ là gì? & Các dạng ẩn dụ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học.
Ẩn dụ là gì? & Các dạng ẩn dụ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học.

Ví dụ: Tác giả Nguyễn Du sử dụng Hoa để ẩn dụ cho người phụ nữ có nhân sắc tuyệt trần trong Truyện Kiều cụ thể trong câu:

...Giá đành trong nguyệt trên mây

Hoa sao hoa khéo đạo đầy bấy hoa...

Đó là tất cả những thông tin và kiến thức mà LàGì.tv muốn truyền tải đến các bạn trong bài viết này.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

văn học

%d bloggers like this: