Home » Công nghệ - Khoa học » ASP.NET là gì? & ứng dụng của ASP.NET MVC là gì?

ASP.NET là gì? & ứng dụng của ASP.NET MVC là gì?

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm: ASP.NET là gì và ứng dụng của ASP.NET MVC để hiểu rõ hơn về nền tảng ứng dụng này nhé.

ASP.NET là gì?

ASP.NET là gì? & ứng dụng của ASP.NET MVC là gì?
ASP.NET là gì? & ứng dụng của ASP.NET MVC là gì?
  • ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web được phát triển và cung cấp bởi Microsoft. Nền tảng này cho phép lập trình viên tạo ra những trang web động, những ứng dụng và dịch vụ web.
  • ASP.NET được biết đến như những cấu trúc của website, nón là khối chính trong việc phát triển ứng dụng. Những cấu trúc web này được chứa trong những tệp có phần mở rộng ASPX. Lập trình viên có thể đặt nội dung tĩnh hoặc động vào trang ASPX dưới dạng server-side Web ControlUser Control.Ngoài ra có thể viết mã bằng cách chèn mã vào website tương tự như cách phát triển web trên PHP, JSP.

ASP.NET MVC là gì?

ASP.NET là gì? & ứng dụng của ASP.NET MVC là gì?
ASP.NET là gì? & ứng dụng của ASP.NET MVC là gì?

ASP.NET MVC là một framework hỗ trợ pattern MVC cho ASP.NET.

Mô hình MVC trong ASP.NET MVC được chia làm 3 phần:

  1. M: Model: là cở sở dữ liệu hoặc đơn thuần là một tập tin XML giúp lưu trữ dữ liệu và trạng thái của ứng dụng.
  2. C: Controller: được sử dụng với mục đích kết nối với Model. Nó đảm nhiệm công việc xử lý tương tác của người dùng với trang web
  3. V: View: là giao diện người dùng được sử dụng bởi người dùng truy cập trang web.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

jsp mvc php

%d bloggers like this: