Home » Đời Sống » ATSM là gì? Định nghĩa của cụm từ ảo tưởng sức mạnh

ATSM là gì? Định nghĩa của cụm từ ảo tưởng sức mạnh

ATSM là gì? Chắc hẳn trong cuộc sống hằng ngày hay trên mạng xã hội các bạn đã nghe qua cụm từ ATSM, vậy ATSM là gì. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm ATSM là gì.

ATSM là gì?

ATSM là gì?
ATSM là gì?

ATSM là viết tắt của cụm từ ảo tưởng sức mạnh, ATSM muốn ám chỉ một người, tập thể có trạng thái hoang tưởng về một khía cạnh nào đó của mình, trong khi thực tế không phải như vậy

Hiểu nhanh: Ảo tưởng sức mạnh là trạng thái TƯỞNG sức mạnh của mình HƠN người khác trong khi thực tế KHÔNG bằng họ.

Định nghĩa của cụm từ ảo tưởng sức mạnh

Mọi người trên Trái đất đều có khả năng nhất định, điều này làm nên nét riêng của mỗi cá nhân. Có người mạnh về thể chất, nhưng khả năng nhìn nhận sự việc lại chưa thực sự tốt. Người khác mang trên mình một sự tập trung cao, chăm chỉ, nhưng lại kém nhiệt huyết.
Tuy nhiên, hầu hết trong chúng ta đều không nghĩ thế. Chúng ta cho rằng, ở tất cả mọi lĩnh vực, mình có thể không đứng nhất nhưng chắc chắn giỏi hơn nhiều người. Hội chứng này được khoa học gọi là “ảo giác ưu thế”- the illusion of superiority, hay có thể gọi vui là “ảo tưởng sức mạnh”.

ATSM là gì?
ATSM là gì?

Về mặt thực tế, ATSM là một trạng thái không tốt. Tuy nhiên, một số quan điểm lại cho rằng trạng thái này rất tốt cho tinh thần! Nó được gọi là "The looking glass self". Nó thường giúp các vận động viên dành được chiến thắng dễ dàng hơn và giảm thiểu áp lực cho mọi người những lúc thực hiện biện pháp này.

ATSM là gì đời sống thuật ngữ trào lưu fb

%d bloggers like this: