Home » Giáo dục » Bản ngã là gì? Giải nghĩa Bản ngã với nhiều khía cạnh khác nhau.

Bản ngã là gì? Giải nghĩa Bản ngã với nhiều khía cạnh khác nhau.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm: Bản ngã là gì? & Các cách giải nghĩa Bản ngã theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Bản ngã là gì?

Bản ngã là gì? Giải nghĩa Bản ngã với nhiều khía cạnh khác nhau.
Bản ngã là gì? Giải nghĩa Bản ngã với nhiều khía cạnh khác nhau.

Bản ngã có thể được hiểu là cái tôi, sự ý thức về bản thân. Nó bao gồm tất cả những thứ thuộc về một con người và phản ánh họ làm họ trở nên riêng biệt khi so sánh họ với một người khác.

Thực chất có rất nhiều khái niệm được dùng để giải nghĩa bản ngã theo từng khía cạnh và triết lý khác nhau trong đó:

Trong triết học:

  • Bản ngã được hiểu đơn giản là cái tôi trong đó bao gồm những đặc tính để phân biệt với những cá nhân khác.

Đối với phân tâm học:

Bản ngã là gì? Giải nghĩa Bản ngã với nhiều khía cạnh khác nhau.
Bản ngã là gì? Giải nghĩa Bản ngã với nhiều khía cạnh khác nhau.
  • Bản ngã là phần cốt lõi của tính cách chịu rất nhiều sự ảnh hưởng, tác động của thời gian và không gian và có liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ trong thực tại.

Bản ngã cùng với "tâm thức" và " trí tuệ" thuộc về 3 miền của tâm thức. Trong đó bản chất được hình thành từ lúc khi con người bắt đầu được sinh ra và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bản chất học cách cư xử nhằm mục đích kiểm soát ham muốn vô thức không đi theo chuẩn mực của xã hội. Nó đóng vai trò trung gian nhằm trung hòa giữa tiêu chuẩn nhân cách chuẩn mực của xã hội và ham muốn vô thức.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ triết học

%d bloggers like this: