Home » Giáo dục » BCNN là gì? Tìm hiểu về bội số chung nhỏ nhất

BCNN là gì? Tìm hiểu về bội số chung nhỏ nhất

BCNN là gì? BCNN (bội chung nhỏ nhất là một khái niệm trong toán học mà chúng ta đã từng được học qua thời trung học. Trong bài viết dưới đây chúng ta hãy cùng nhắc lại kiến thức BCNN là gì và cách tìm bội chung nhỏ nhất nhé.

BCNN là gì?

Trong số học, bội số chung nhỏ nhất (hay còn gọi tắt là bội chung nhỏ nhất, viết tắt là BCNN) của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a và b. Tức là nó có thể chia cho a và b mà không để lại số dư. Nếu a hoặc b là 0, thì không tồn tại số nguyên dương chia hết cho a và b, khi đó quy ước rằng LCM(a, b) là 0.

BCNN là gì
BCNN là gì?

Định nghĩa trên đôi khi được tổng quát hoá cho hơn hai số nguyên dương: Bội chung nhỏ nhất của a1,..., an là số nguyên dương nhỏ nhất là bội số của a1,..., an.

Tìm hiểu về bội số chung nhỏ nhất

Ký hiệu

Bội số chung nhỏ nhất của 2 số a và b được ký hiệu là [a,b], BCNN(a,b) hoặc LCM(a,b).

Ký hiệu tương tự cho bội số chung nhỏ nhất của a1,..., an.

Ví dụ

Bội của 4 là:

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,...
(thêm 4 để được bội số tiếp theo).

Bội của 6 là:

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,...
(thêm 6 để được bội số tiếp theo).

Bội chung của 4 và 6 là các số cùng xuất hiện trong hai dãy trên (không tính số 0):

12, 24, 36, 48,....
Vậy bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12

Ứng dụng

Khi cộng, trừ hoặc so sánh các phân số, nó đặc biệt có ích khi tìm bội số chung của mẫu số, thường gọi là mẫu số chung nhỏ nhất (hay mẫu chung nhỏ nhất).

BCNN là gì bội số chung nhỏ nhất giáo dục toán học

%d bloggers like this: