Home » Đời Sống » BFF là gì? BF, GF là gì? và ý nghĩa của cụm từ này

BFF là gì? BF, GF là gì? và ý nghĩa của cụm từ này

BFF là gì? BFF là từ viết của Best Friend Forever các bạn có thể hiểu là bạn thân, làm bạn thân mãi mãi hoặc tri kỉ... Nhưng tùy trường hợp, ngữ cảnh nghĩa của cụm từ này có thể thay đổi hoặc để chỉ sang một vấn đề khác.

BFF là gì? BF, GF là gì? và ý nghĩa của cụm từ này

BF là gì?

BF là từ viết tắt của Boy Friend, Best Friend là bạn trai hoặc bạn thân. Đôi khi BFF, BF còn là lời từ chối của bạn nữ sau lời tỏ tình của bạn nam để bước vào friend zone.

BFF là gì? BF là gì? GF là gì?
BFF là gì? BF là gì? GF là gì? - LàGì.tv

GF là gì?

GF là từ viết tắt của Girl Friend tạm dịch là bạn gái (bạn gái ở đây là . Từ này ít gặp hơn so với BFF và BF.

BFF là gì? BF là gì? GF là gì?
BF là gì? GF là gì?

BF là gì? BFF là gì? GF là gì? ý nghĩa của từ bff

%d bloggers like this: