Home » Xã hội » Biên chế là gì? & những lợi ích mà NVBC có được so với NVHĐ.

Biên chế là gì? & những lợi ích mà NVBC có được so với NVHĐ.

Trong bài viết này LàGì.tv, sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: Biên chế là gì? Hợp đồng là gì? Và những lợi ích của nhân viên biên chế so với nhân viên hợp đồng.

Biên chế là gì?

Biên chế là vị trí công việc được cho phép làm việc lâu dài trong một cơ quan nhà nước nào đó.

Nhân viên biên chế là gì?

Biên chế là gì? & những lợi ích mà NVBC có được so với NVHĐ.
Biên chế là gì? & những lợi ích mà NVBC có được so với NVHĐ.

Nhân viên biên chế là những người được chọn sau bài thi công chức cho một cơ quan, tổ chức nào đó. Và qua một số thử thách họ sẽ trở thành CBCNV thuộc biên chế của cơ quan đó đồng thời được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ đãi ngộ mà những nhân viên hợp đồng không được hưởng như:

  • Cho phép thi chuyển nghạch bậc lương
  • Được hưởng đầy đủ thu nhập tăng thêm
  • Tăng lương theo năm công tác tùy theo bằng cấp và trình độ ví dụ như trình độ (ví dụ: cử nhân, kĩ xư sau 3 năm công tác sẽ được tăng 1 bậc lương)
  • ...

Nhân viên hợp đồng là gì?

Biên chế là gì? & những lợi ích mà NVBC có được so với NVHĐ.
Biên chế là gì? & những lợi ích mà NVBC có được so với NVHĐ.

Nhân viên hợp đồng là những người làm việc theo hợp đông lao động được quản lý bởi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật hoặc người quản lý doanh nghiệp đồng thời được điều chỉnh bởi bộ luật Lao động.

Trong đó hợp đồng lao động gồm 2 loại:

1. Hợp đồng ngắn hạn:

Được xác định trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 3 năm.

2. Hợp đồng dài hạn:

Đây là loại hợp đồng không xác định thời hạn.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ nghề nghiệp

%d bloggers like this: