Bóng đá là gì và lịch sử ra đời môn thể thao vua?

∇ Bóng đá là gì? “Bóng đá” hay “túc cầu” là một môn thể thao coi trọng tinh thần đồng đội mang tính chất chiến thuật và kỉ luật cao. Để chơi môn thể thao.