Thuế giá trị gia tăng là gì? Thông tin về thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là gì? Thuế gia trị gia tăng ( VAT- Value Added Tax) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản.

EPS là gì? Ý nghĩa của EPS đối với mỗi công ty

EPS là gì? EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) tính trên 1 cổ phiếu, hay Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu.   CÔNG THỨC EPS = (Thu nhập ròng - cổ.

ROE là gì? Ý nghĩa của ROE đối với mỗi công ty

ROE là gì? Trả lời: ROE (Return on common equyty) là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. ROE là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, tỷ số này.

ROA là gì? Ý nghĩa của ROA đối với mỗi công ty

ROA là gì? ROA (Return on total assets) là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản. ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.   CÔNG THỨC:.

Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế trong kinh tế

Nhiều bạn học kế toán ra nhưng có thể do một thời gian lâu không đọc lại nên quên lũy kế là gì? và công thức tính lũy kế. Bài viết này sẽ giúp bạn.

Chiết khấu là gì? Cách tính chiết khấu với công thức đơn giản.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ giải nghĩa chiết khấu là gì và hướng dẫn các bạn về công thức tính triết khấu một cách đơn giản mà dễ hiểu nhất. Chiết khấu là gì?.

Kinh tế chia sẻ là gì?

 "Kinh tế chia sẻ" còn được gọi là "sharing economy" hoặc "tiêu dùng cộng tác". Đây là một mô hình thị trường lai giữa sở hữu và tặng quà trong đó đề cập sự chia sẻ.
Trang:<<910