Tại sao có ngày nhuận sau mỗi 4 năm? Tháng, năm nhuận là gì?

Tại sao có ngày nhuận sau mỗi 4 năm? Trái đất mỗi một năm sẽ mất khoảng thời gian là 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây tương đương với 365 ngày và 1/4 ngày..

Năm ánh sáng là gì? Một năm ánh sáng dài bao nhiêu?

Năm ánh sáng là gì? Năm ánh sáng (light-year) là đơn vị đo khoảng cách được dùng chủ yếu trong thiên văn học, có giá trị bằng quãng đường mà ánh sáng vượt qua được.

Vũ trụ là gì? Vũ trụ được hình thành như thế nào?

Vũ trụ là gì?   Vũ trụ có thể được định nghĩa là mọi thứ đang tồn tại, đã tồn tại và sẽ tồn tại. Theo như hiểu biết hiện tại, nó chứa các thành phần:.
Trang:12