Home » Giáo dục » Số chính phương lẻ và số chính phương chẵn.

Số chính phương lẻ và số chính phương chẵn.

Trong bài viết này, LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm: Số chính phương là gì? & Định nghĩa của số chính phương lẻ và số chính phương chẵn.

Số chính phương là gì?

Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc 2 cũng là một số tự nhiên. Nói một cách đơn giản hơn số chính phương là lũy thừa bậc 2 của một số tự nhiên. Ngoài ra, số chính phương còn mô phỏng diện tích của một hình vuông có kích thước chiều dài cạnh bằng một số nguyên có sẵn. Ví dụ như: 44 = 16, biểu diễn cho hình vuông có độ dài cạnh bằng 4 và diện tích là 16.

Số chính phương lẻ và số chính phương chẵn:

Số chính phương lẻ và số chính phương chẵn.
Số chính phương lẻ và số chính phương chẵn.

1. Số chính phương chẵn là gì?

Một số được gọi là số chính phương chẵn khi nó là bình phương của một số chẵn

2. Số chính phương lẻ là gì?

Tương tự như vậy, số chính phương lẻ là số một số lẻ.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

số chính phương toán học

%d bloggers like this: