Home » Xã hội » Nghề nghiệp » Công chức là gì? Phân biệt công chức và viên chức nhà nước.

Công chức là gì? Phân biệt công chức và viên chức nhà nước.

Trong bài viết này LàGì.tv cùng các bạn tìm hiểu khái niệm: Công chức là gì? & Cách phân công chức và viên chức nhà nước.

Công chức là gì?

Công chức là gì? Phân biệt công chức và viên chức nhà nước.
Công chức là gì? Phân biệt công chức và viên chức nhà nước.

Công chức là thuật ngữ dùng để miêu tả nhân viên làm việc trong các cơ quan nhà nước. Họ là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh trong tập chung vào các cơ quan hành chính nhà nước để thực thi hoạt động công vụ và hưởng lương cùng các khoản thu nhập thêm theo quy định thông qua ngân sách của nhà nước.

Phân biệt giữa công chức và viên chức nhà nước:

Công chức là gì? Phân biệt công chức và viên chức nhà nước.
Công chức là gì? Phân biệt công chức và viên chức nhà nước.

Công chức:

  • Tuyển dụng công chức cần dựa trên: yêu cầu nhiệm vụ, vị trí làm việc và chỉ tiêu biên chế. Ngoài ra họ phải thông qua một kỳ thi tuyển bắt buộc.
  • Công chức được phân chia theo ngạch.
  • Hưởng lương từ chính ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
  • ...

Viên chức:

  • Tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí làm việc, tiêu chuẩn dang chức nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị công lập. Họ còn phải thông qua một kỳ thi hoặc xét tuyển được đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thực hiện. Sau đó là thực hiện ký hợp đồng làm việc.
  • Viên chức được phân chia theo chức danh nghề nghiệp.
  • Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp, tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
  • ...

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ nghề nghiệp

%d bloggers like this: