Home » Tin tức » Công ty cổ phần là gì? Ưu, nhược điểm của thể chế kinh doanh này.

Công ty cổ phần là gì? Ưu, nhược điểm của thể chế kinh doanh này.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm công ty cổ phần là gì? & Ưu nhược điểm của mô hình công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là gì? Ưu, nhược điểm của thể chế kinh doanh này.
Công ty cổ phần là gì? Ưu, nhược điểm của thể chế kinh doanh này.

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nguyên tắc cơ cấu công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Ưu, nhược điểm của thể chế kinh doanh này.
Công ty cổ phần là gì? Ưu, nhược điểm của thể chế kinh doanh này.

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu.

Ưu, nhược điểm của mô hình công ty cổ phần:

Ưu điểm:

  • Cơ cấu vốn linh hoạt
  • Khả năng hoạt động rộng khắp trên hầu hết các lĩnh vực.
  • Mức độ rủi ro giảm đi rất nhiều so với thông thường

Nhược điểm:

  • Việc thành lập và quản lý tài nguyên và nguồn nhân lực phức tạp do cần sự đồng thuận của các cổ đông.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ kinh tế

%d bloggers like this: