Home » Kinh Tế » Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? & Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?
Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được luật Doanh nghiệp thừa nhận. Chủ sở hữu doanh nghiệp và doanh nghiệp là hai thực thể pháp lý hoàn toàn riêng biệt. Trong đó doanh nghiệp là pháp nhân còn chủ sở hữu doanh nghiệp đóng vai trò thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu.

Trong 1 công ty trách nhiệm hữu hạn không có nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc 1 tổ chức duy nhất làm chủ sở hữu. Và chủ sở hữu cũng phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ như đã nói ở khái niệm trên.

Đặc điểm pháp lý:

  • Khi công ty được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thì họ có tư cách pháp nhân bắt đầu từ thời điểm đó/
  • Công ty sẽ không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn
  • Đồng thời việc chuyển nhượng góp vốn vào công ty bị hạn chế. Nếu các thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác của công ty.
  • Cuối cùng là trên các hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ giao dịch của công ty đều phải ghi rõ tên công ty kèm.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ kinh tế

%d bloggers like this: