Home » Công nghệ - Khoa học » Thủ thuật máy tính » Độ lệch chuẩn là gì? Công thức tính độ lệch chuẩn trong Excel

Độ lệch chuẩn là gì? Công thức tính độ lệch chuẩn trong Excel

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu độ lệch chuẩn: độ lệch chuẩn là gì và công thức tính độ lệch chuẩn trong Excel.

Độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn là cách gọi ngắn gọn của độ lệch tiêu chuẩn. Đây là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai.

Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa.

Ứng dụng:

Độ lệch chuẩn là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai.

Công thức tính độ lệch chuẩn trong phân tích kỹ thuật:

 

Độ lệch chuẩn trong Excel - LàGì.tv

Hướng dẫn cách tính độ lệch chuẩn trên Excel bằng lệnh STDEV:

Bạn có thể tham khảo một số công thức khác ở đây:

  1. Hàm ABS – Hàm giá trị tuyệt đối trong Excel
  2. Hàm Average – Cách sử dụng hàm AVERAGE trong Excel
  3. Hàm Subtotal – Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel

 

Độ lệch chuẩn trong Excel - LàGì.tv

Độ lệch chuẩn trong Excel - LàGì.tv

 

Độ lệch chuẩn trong Excel - LàGì.tv

Công thức:  =STDEV(number1,[number2],...n) hoặc click vào ô như trên hình là B5; D5 rồi nhấn Enter để thu lại kết quả. Bạn có thể tải Excel tại đây nhé/

Độ lệch chuẩn trong Excel - LàGì.tv

Sau đó các bạn chỉ cần kéo biểu tượng " dấu cộng " ở góc để áp dụng công thức trên với các hàng dưới.

độ lệch chuẩn là gì hướng dẫn lệnh stdev trong excel

%d bloggers like this: