Home » Giáo dục » Dung sai là gì và công thức tính dung sai kích thước?

Dung sai là gì và công thức tính dung sai kích thước?

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ định nghĩa dung sai là gì và công thức tính dung sai kích thước các bạn cùng tham khảo nhé!

Dung sai là gì?

Dung sai là gì và công thức tính dung sai kích thước?
Dung sai là gì và công thức tính dung sai kích thước?

Dung sai là phạm vi cho phép của sai số kích thước. Trị số dung sai bằng hiệu số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất. Hoặc là hiệu của sai lệch trên và sai lệch dưới. Được ký hiệu là T.

  • Td= dmax – dmin = es – ei
  • TD= Dmax – Dmin = ES – EI

Dung sai đặc trưng cho độ chính xác được yêu cầu trong thiết kế. Dung sai càng lớn đồng nghĩa với cho phép sai số càng lớn thì yêu cầu độ chính xác chế tạo kích thước càng thấp và ngược lại.

Lưu ý: Dung sai luôn luôn có giá trị dương

Công thức tính dung sai kích thước:

 Δ = C.d1/x

Với:

  • x =  2.5 - 3.5
  • d là kích thước danh nghĩa của chi tiết khảo sát( Kích thước danh nghĩa là kích thước được tính toán dựa trên cơ sở chức năng của chi tiết sau đó quy tròn về kích thước lớn hơn theo các giá trị của dãy kích thước thẳng danh nghĩa tiêu chuẩn )
  • C là hệ số đạt được độ chính xác của phương pháp gia công.

Công thức trên còn có thể được viết là: δ = a × 2

Trong đó:

  • a là hệ số cấp chính xác
  • i là đơn vị phụ thuộc độ lớn đường kính danh nghĩa

Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ý với các bạn!

cách tính dung sai kích thước công thức tính dung sai kích thước dung sai là gi

%d bloggers like this: