Home » Tin tức » Elasticsearch là gì? Một số thông tin về Elasticsearch

Elasticsearch là gì? Một số thông tin về Elasticsearch

Elasticsearch là gì? Một số thông tin về Elasticsearch. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Elasticsearch.

Elasticsearch là gì?

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm dựa trên phần mềm Lucene. Nó cung cấp một bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có đầy đủ công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON. Elasticsearch được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache. Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, theo sau là Apache Solr, cũng dựa trên Lucene.

Elasticsearch là gì? Một số thông tin về Elasticsearch - Lagi.tv
Elasticsearch là gì? Một số thông tin về Elasticsearch - Lagi.tv

Một số thông tin về ElasticSearch

Elasticsearch có thể được sử dụng để tìm kiếm tất cả các loại tài liệu. Nó cung có khả năng mở rộng tìm kiếm, gần như tìm kiếm thời gian thực và hỗ trợ multitenancy. Elasticsearch được phân tán, có nghĩa là nó thể được chia thành mảnh (shard) và từng mảnh có thể không có nhiều bản sao (replica)... Mỗi nút (node) chứa một hoặc nhiều mảnh, và hoạt động như một điều phối viên để quản lý hoạt động chính xác của các mảnh. Tái cân bằng (rebalancing) và định tuyến (routing) được thực hiện tự động.

Elasticsearch sử dụng Lucene và cố gắng làm mọi tính năng có sẵn của Lucene có thể dùng lại thông qua JSON và Java API. Nó hỗ trợ facetting và percolating, có thể có ích cho thông báo nếu tài liệu mới phù hợp cho truy vấn đăng ký.

Một tính năng khác được gọi là "cổng" (gateway) và xử lý các chỉ số (index) lâu dài kiên trì, ví dụ, một index có thể phục hồi được từ các cổng trong trường hợp tai nạn ở máy chủ. Elasticsearch hỗ trợ yêu cầu GET thời gian thực, làm cho nó như một kho dữ liệu dạng NoSQL, nhưng nó thiếu giao dịch phân tán.

công cụ Java phần mềm tìm kiếm

%d bloggers like this: