Home » Đời Sống » EXP là gì? Ý nghĩa của nó trong từng ngữ cảnh nhất định.

EXP là gì? Ý nghĩa của nó trong từng ngữ cảnh nhất định.

Bạn bắt gặp cụm từ viết tắt EXP ở đâu đó nhưng không hiểu được ý nghĩa của nó. Hãy tham khảo bài viết này, LàGì.tv sẽ giúp bản giải nghĩa các khái niệm liên quan đến: EXP là gì?

EXP là gì?

EXP có thể hiểu theo nhiều cách đối, nó thay đổi theo ngữ cảnh sử dụng. Để hiểu một cách rõ ràng nhất LàGì.tv sẽ chia khái niệm EXP thành những phần riêng biệt sau:

1. EXP trên bao bì sản phẩm:

EXP là gì? Ý nghĩa của nó trong từng ngữ cảnh nhất định.
EXP là gì? Ý nghĩa của nó trong từng ngữ cảnh nhất định.
Ở trường hợp này, EXP là viết tắt của Expiry Date có nghĩa là " hạn sử dụng ". Nó dùng để cung cấp thông tin về thời hạn còn lại để người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng và lựa chọn sản phẩm.

2. EXP trong các tựa Game hay CV tiếng anh:

EXP là gì? Ý nghĩa của nó trong từng ngữ cảnh nhất định.
EXP là gì? Ý nghĩa của nó trong từng ngữ cảnh nhất định.
Đối với trường hợp này. EXP là viết tắt của Experience có nghĩa là " kinh nghiệm ". Nói một cách dễ hiểu hơn nó là kinh nghiệm tích lũy được của nhân vật trong game hay kinh nghiệm trải nghiệm thực tế của đối tượng làm đơn xin việc. Kinh nghiệm đóng một vai trò rất quan trọng đối với cả thế giới ảo và thực tế. Nó có thể phần nào đó đánh giá được năng lực của người sở hữu.

3. EXP trong Toán hoc:

Là hàm mũ. Giá trị của hàm E là nghịch đảo của hàm LN, Lô-ga-rít tự nhiên của một số xác định.

4. Ngoài ra nó còn được hiểu với một số ngành nghề đặc thù ít thông dụng hơn bao gồm:

  1. Export: xuất
  2. Expense: Chi phí
  3. Explosive: Thuốc nổ
  4. Expansion Pack: Mở rộng,
  5. Expressway: đường cao tốc

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

từ viết tắt

%d bloggers like this: