Home » Đời Sống » Gotta là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng của từ ngữ này.

Gotta là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng của từ ngữ này.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm: Gotta là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng của từ ngữ này.

Gotta là gì?

Bài hát nổi tiếng Gotta Be You của One Direction

Gotta là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: " I have got to go " tạm dich là tôi phải đi rồi. Đôi khi nó còn được hiểu là các cụm từ sau: Got to, have got to hoặc have to. Từ ngữ này được sử dụng rất nhiều trong các bài hát hoặc ngôn ngữ nói hằng ngày. Nó được xếp vào loại từ lóng trong Slang Dictionary.

Lưu ý:

Gotta là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng của từ ngữ này.
Gotta là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng của từ ngữ này.

Tuy nhiên cần lưu ý, do được xếp vào loại từ lóng nên bạn tuyệt đối không sử dụng nó khi dùng trong văn viết. Chẳng hạn như khi làm các bài tiểu luận essay. Vì bạn sẽ bị trừ điểm vì lý do không đáng có.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

%d bloggers like this: