Home » Kinh Tế » Gross Profit là gì? Net Profit là gì?

Gross Profit là gì? Net Profit là gì?

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về: " Gross Profit là gì? Net Profit là gì? Gross Profit Margin và Net Profit Margin là gì? " nhé!

1. Gross Profit là gì?

Gross Profit là gì và Net Profit là gì? - LàGì.tv
Gross Profit là gì và Net Profit là gì? - LàGì.tv

Gross Profit là tổng doanh thu của công ty, doanh nghiệp nào đó đã trừ đi chi phí kinh doanh. Nói một cách đơn giản Gross Profit là lợi nhuận mà một công ty tạo ra sau khi trừ các chi phí của việc sản xuất và bán sản phẩm (nhân công, nguyên vật liệu,...) cùng với các chi phí liên quan đến dịch vụ cung cấp bán hàng (chi phí quảng cáo, tiếp thị,...)

Công thức:

Gross Profit (Tổng doanh thu hay lợi nhuận gộp) =  Net Sales (Doanh thu) - Cost Of Good Sold (Chi phí bán hàng)

2. Gross Profit Margin là gì?

Gross Profit Margin là hệ số biên lợi nhuận gộp (Gross Margin, Gross Profit Margin, Gross Profit Ratio) được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu. Công thức tính hệ số biên lợi nhuận gộp như sau:

Gross Profit là gì và Net Profit là gì? - LàGì.tv

Công thức: Hệ số biên lợi nhuận gộp  = (Lợi nhuận gộp ÷ Doanh thu) × 100%

3. Net Profit là gì?

Gross Profit là gì và Net Profit là gì? - LàGì.tv

Net Profit hay còn được gọi là Net Income tạm dịch là lợi nhuận ròng. Chỉ số Net Profit được tính bằng cách lấy Gross Profit (lợi nhuận gộp) trừ đi các chi phí quản lý bán hàng và thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp)

4. Net Profit Margin là gì?

Net Profit Margin (Net Profit Rate, Net Profit Ratio) là hệ số biên lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) của một doanh nghiệp so với doanh thu.
Công thức:
Hệ số biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế ÷ Doanh thu

 

gross profit là gì gross profit margin là gì lợi nhuận gộp lợi nhuận ròng net profit là gì net profit margin là gì

%d bloggers like this: