Home » Công nghệ - Khoa học » ICT là gì? Ứng dụng của việc đưa ICT vào môi trường giáo dục.

ICT là gì? Ứng dụng của việc đưa ICT vào môi trường giáo dục.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: ICT là gì? & Ứng dụng, lợi ích và điểm bất lợi của việc áp dụng ICT vào môi trường giáo dục.

ICT là gì?

ICT là gì? Ứng dụng của việc đưa ICT vào môi trường giáo dục.
ICT là gì? Ứng dụng của việc đưa ICT vào môi trường giáo dục.

ICT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Information & Communication Technologies - Công nghệ thông tin & Truyền thông. Thuật ngữ này dùng cho việc nhấn mạnh vào vai trò của truyền thông hợp nhất và sự kết hợp của công nghệ viễn thông và công nghệ thông tin.

ICT được sử dụng như là một thuật ngữ chung cho tất cả các loại công nghệ cho phép người dùng tạo, truy cập và thao tác với thông tin. Nó bao gồm khái niệm về IT cũng như phương tiện truyền thông, các thiết bị xử lý hình ảnh, âm thanh hay được điều khiển dựa trên truyền tải.

Ứng dụng của việc đưa ICT vào môi trường giáo dục:

1. Lợi ích:

ICT là gì? Ứng dụng của việc đưa ICT vào môi trường giáo dục.
ICT là gì? Ứng dụng của việc đưa ICT vào môi trường giáo dục.

Việc kết nối công nghệ thông tin và truyền thông trong môi trường giảng đường sẽ giúp học sinh tiếp cận đến một môi trường kiến thức rộng lớn và khách quan hơn rất nhiều. Ngoài ra nó còn đem lại một số cơ hội sau:

  • Giúp kết nối giữa hệ thống trường học. Giúp học sinh giao lưu tìm được điểm mạnh, điểm yếu của mình so với các học sinh ở các trường khác hay rộng hơn là ở địa phương khác. Nhằm nâng co cơ hội phát triển của các em.
  • Cung cấp công cụ giáo dục từ xa: Các học sinh có thể tiếp cận với các diễn đàn giáo dục trên Internet để học hỏi và trao dồi các kiến thức không thể thấy được trong sách thông thường.
  • Cung cấp công cụ quản lý hồ sơ, bảng điểm của học sinh cho phụ huynh để theo sát các em hơn trong quá trình học tập.

2. Điểm bất lợi:

Dù lợi ích mà việc đưa công nghệ thông tin và truyền thông vào hệ thống giáo dục là rất nhiều nhưng đi kèm với nó cũng là một số nhược điểm chưa thể đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian ngắn:

  • Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.
  • Đôi ngũ giảng viên phải am hiểu về công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Điều cuối cùng là do chưa có bất kỳ thử nghiệm hay nghiên cứu nào được thực hiện, tỉ lệ thành công không chắc chắn.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

công nghệ thông tin truyền thông

%d bloggers like this: