Home » Kinh Tế » Khu phi thuế quan là gì? Lợi ích của khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan là gì? Lợi ích của khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan là gì? Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khu phi thuế quan là gì

Khu phi thuế quan là gì?

Khu phi thuế quan là gì?
Khu phi thuế quan là gì?

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của thủ tướng chính phủ, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu này và bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều kiện thành lập trong khu phi thuế quan

 • Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 • Có ranh giới xác định
 • Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài , Có hàng rào cứng bao quanh khu (trừ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh)
 • Có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan, có tổ chức Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện ra, vào khu.
 • Không có dân cư sinh sống bên trong
 • Có quy chế kiểm soát hàng hóa ra vào chặt chẽ
 • Khu phi thuế quan có thể nằm trong khu công nghiệp và thỏa mãn yêu cầu trên
 • Mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan sẽ được coi là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Lợi ích của việc thành lập khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan là gì?
Khu phi thuế quan là gì?
 • Giải quyết chế độ việc làm cho người lao động, tránh tình trạng thất nghiệp gây tệ nạn xã hội
 • Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Ưu đãi về thuế thu nhập của người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu
 • Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa các khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%.
 • Các khoản thu từ phí và lệ phí
 • Việc thành lập khi phi thuế quan có thể học hỏi kinh nghiệp từ nước ngoài.

khu phi thuế quan là gì kinh tế thuế tin tức

%d bloggers like this: