Home » Đời Sống » Kinda là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng Kinda khi nói tiếng Anh.

Kinda là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng Kinda khi nói tiếng Anh.

Bạn bắt gặp từ Kinda ở đâu đó nhưng không thể tìm thấy nghĩa của từ ngữ này ngay khi tìm kiếm trên những cuốn từ điển. Hãy tham khảo bài viết này LàGì.tv sẽ giải nghĩa khái niệm: Kinda là gì? Cùng với ý nghĩa, cách sử dụng từ ngữ này trong ngôn ngữ nói và viết trong tiếng Anh.

Kinda là gì?

Kinda là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng Kinda khi nói tiếng Anh.
Kinda là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng Kinda khi nói tiếng Anh.

Kinda thực chất là một từ lóng được bắt nguồn từ tiếng Anh Mỹ. Nó dùng để thay thế cho cụm từ: "kind of" có thể dịch là: đại loại là, có lẽ là, có vẻ...

vd: You look kinda familiar to me: Bạn có vẻ gì đó rất quen đối với tôi. (có thể dịch một cách dễ hiểu hơn là: Trông bạn có vẻ gì đó rất quen).

Cách sử dụng Kinda trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết:

Kinda được sử dụng rất nhiều trong ngôn ngữ nói đời thường của người Mỹ. Tuy nhiên cũng như các từ lóng khác không nên sử dụng nó trong ngôn ngữ viết chẳng hạn như khi thay thế nó cho từ " kind of " khi viết một bài essay nó sẽ làm bạn bị mất điểm lãng xẹt đấy.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

từ lóng

%d bloggers like this: