Home » Kinh Tế » Liên minh thuế quan là gì? Nguồn gốc lịch sử Liên minh thuế quan

Liên minh thuế quan là gì? Nguồn gốc lịch sử Liên minh thuế quan

Liên minh thuế quan là gì? Nguồn gốc lịch sử Liên minh thuế quan. Đọc bài viết này của Lagi.tv để hiểu hơn về liên minh thuế quan.

Liên minh thuế quan là gì?

Liên minh thuế quan là 1 hình thức của hội nhập kinh tế trong đó tất cả những thuế quan giữa những nước thành viên đều được bỏ đi, chính sách thương mại đối với những nước không thành viên được thực hiện. Chính sách này thường đưa đến kết quả 1 cấu trúc thuế quan đối với bên ngoài giống nhau.

Liên minh thuế quan bao gồm tất cả những thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu. Qua hiệp định này, những nước bên ngoài liên minh này sẽ đương đầu với hàng rào thuế quan giống nhau đối với việc xuất khẩu cho bất cứ thành viên nào trong nhóm.

Liên minh thuế quan là gì? Nguồn gốc lịch sử Liên minh thuế quan
Liên minh thuế quan là gì? Nguồn gốc lịch sử Liên minh thuế quan

Những nước thành viên liên minh này nhường vài quyền kiểm soát chính sách kinh tế cho nhóm của họ ở diện rộng. Không có 1 nhóm hội nhập vùng nào ngày nay còn tồn tại cho mục đích hình thành 1 liên minh thuế quan. Nhiều nước trong số đó đã tìm đến sự hội nhập lớn hơn trong hình thức thị trường chung hay còn gọi là liên minh kinh tế. Tuy vậy do những khó khăn đối với việc đạt được mức độ hội nhập này, 1 vài nước đã thiết lập thành công về Liên minh thuế quan, EU và Andean là hai ví dụ.

Nguồn gốc, lịch sử

Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2010 như là một liên minh thuế quan giữa Belarus, Kazakhstan, và Nga. Kết nạp thêm Armenia và Kyrgyzstan từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Hiệp định thành lập Liên minh sẽ được thay thế bằng hiệp định thành lập Liên minh Kinh tế Á Âu. Bắt đầu từ năm 2014, nó sẽ bao gồm cả việc sáp nhập Liên minh thuế quan vào cơ cấu tổ chức của Liên minh Kinh tế Á Âu.

Liên minh thuế quan được thành lập bước đầu sẽ như là một tổ chức giống với Liên minh châu Âu - một liên minh kinh tế giữa các nước thuộc Liên Xô cũ. Các thành viên sẽ hội nhất nền kinh tế và gỡ bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước sau tháng 6 năm 2011. Ngày 19 tháng 11 năm 2011, các nước thành viên đã đặt ra một nhệm vụ chung trong việc liên kết các nền kinh tế, kế hoạch thành lập Liên minh Kinh tế Á Âu vào năm 2015. Ngày 1 tháng 1 năm 2012, 3 thành viên đã hình thành một không gian kinh tế chung để tiến tới thành lập một liên minh kinh tế thống nhất.

Sự hình thành của Liên minh được xây dựng dựa trên 3 hiệp định vào các năm 1995, 1999 và 2007.

  • Hiệp định đầu tiên vào năm 1995 quyết định việc thành lập Liên minh.
  • Năm 1999 hiệp định thứ hai được ký kết nêu lên các thức tổ chức.
  • Năm 2007 chính thức tuyên bố việc thành lập một khu vực kinh tế xóa bỏ hàng rào thuế quan và việc hình thành Liên minh.

chính sách họi nhập kinh tế liên kết quốc tế

%d bloggers like this: