Home » Giáo dục » Luận đề là gì? Một số mẹo với luận đề để bạn có bài kiểm tra điểm cao.

Luận đề là gì? Một số mẹo với luận đề để bạn có bài kiểm tra điểm cao.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: Luận đề là gì? & Một số mẹo dùng câu luận đề cho bài kiểm tra Văn của bạn đạt điểm cao nhất.

Luận đề là gì?

Luận đề là gì? Một số mẹo với luận đề để bạn có bài kiểm tra điểm cao.
Luận đề là gì? Một số mẹo với luận đề để bạn có bài kiểm tra điểm cao.

Luận đề là một luận điểm khoa học, một sự phán đoán về các mối quan hệ, nguyên nhân của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Nó tồn tại và đóng vai trò quan trọng trong phép chứng minh.

Hiểu một cách đơn giản hơn, luận đề là quan điểm chính của bạn và được trình bày một cách ngắn gọn, xúc tích thông qua một câu văn. Câu luận đề đóng vai trò trả lời cho vấn đề cần giải quyết đồng thời để chứng minh cho chính sự tồn tại của chính nó trong bài luận.

Một số mẹo với luận đề để bạn có bài kiểm tra điểm cao:

Luận đề là gì? Một số mẹo với luận đề để bạn có bài kiểm tra điểm cao.
Luận đề là gì? Một số mẹo với luận đề để bạn có bài kiểm tra điểm cao.
  • Đầu tiên hãy thu thập thêm thông tin bằng cách tìm đọc các câu luận đề có mặt trong các tác phẩm văn học trong sách
  • Đặt câu luân đề là câu mở đầu hoặc phần kết cho bài viết luận.
  • Bám sát quan điểm của bản thân, tránh lan man kể lể dài dòng, lạc sang các chủ đề không liên quan khác.
  • Để bài luận có tính liên kết cao hơn và giúp giảm phần nào đó rời rạc thông qua việc đối chiếu với luận đề ở phần cuối bài luận hoặc mỗi câu kết đoạn.
  • Để tránh bị thiếu ý hoặc bí ý tưởng hãy đưa vào trong bài viết các luận điểm, lý do, nguyên nhân... và phát triển chúng theo đúng hướng.

Đó là tất cả những thông tin mà LàGì.tv muốn đề cập cho các bạn trong bài viết này.

Hy vọng nó thực sự hữu ích!

tiểu luận văn học

%d bloggers like this: