Home » Giáo dục » Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế trong kinh tế

Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế trong kinh tế

Nhiều bạn học kế toán ra nhưng có thể do một thời gian lâu không đọc lại nên quên lũy kế là gì? và công thức tính lũy kế. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về lũy kế.

Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế trong kinh tế - Lagi.tv
Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế trong kinh tế - Lagi.tv

Lũy kế là gì?

- Lũy kế là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính tiếp trong phần hoạch toán kế tiếp.

Công thức tính lũy kế

Lũy kế = phát sinh trong kỳ + lũy kế các tháng trước

Ví dụ minh họa

VD1:
Định khoản trước A là: 2+2+3 = 7
Định khoản sau B là " : 3+4+2 = 9
Định khoản tổng hợp C = A + B = 16.
Thì A là phần lũy kế trong định khoản C.
Trong DN: Nợ tháng trước 5 triệu, tháng sau 1 triệu. Tổng nợ của tháng sau là 6 triệu. => Số nợ tháng trước là lũy kế của số nợ tháng sau.
Hiểu nôm na nó là gía trị tính trước được dành lại để tính tiếp.

VD2: Nhiều khi bạn thấy số liệu của công ty lãi nhưng vẫn có lỗ lũy kế. Có thể do từ khi thành lập trong khoảng thời gian trước nó bị lỗ, đến thời điểm báo cáo tài chính thì có lãi nhưng cộng dồn lỗ của các năm trước thì vẫn là lỗ lũy kế.

Tham khảo hàm data, getonce để tính lũy kế trong Excel.

Với các khái niệm với cách tính lũy kế cùng với các ví dụ dễ hiểu như trên, lagi.tv đã giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về lũy kế, phục vụ các bạn học tập và làm việc khi cần thiết.

Chúc các bạn thành công!!!

công thức tính lũy kế kế toán lũy kế là gì

%d bloggers like this: