Home » Công nghệ - Khoa học » Khoa học đời sống » Ma trận SWOT là gì?

Ma trận SWOT là gì?

Trong bài viết này Là Gì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách phân tích ma trận SWOT để hoạch định ra một chiến lược kinh doanh cụ thể giúp tăng cao tỉ lệ thành công và giảm thiểu đi các nguy cơ và rủi ro. Vậy thực chất ma trận SWOT là gì?

Ma trận SWOT là gì?

Ma trận SWOT là công cụ kết hợp quan trọng có thể giúp các nhà quản trị phát triển.

Các bạn có thể tham khảo một số bài viết có chủ đề liên quan ở đây:

SWOT thực chất là cụm từ viết tắt của 4 từ dưới đây:

Ma trận SWOT là gì? - LàGì.tv
Ma trận SWOT là gì? - LàGì.tv
  1. S: Strengths: Điểm mạnh chiến dịch
  2. W: Weaknesses: Điểm yếu của chiến dịch
  3. O: Opportunities: Cơ hội mà chiến dịch đem lại
  4. T: Threats : Các nguy cơ tiềm ẩn trong chiến dịch

Qua việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội nguy cơ, môi trường bên trong và môi trường bên ngoài từ ma trận SWOT các nhà phân tích đưa ra 4 chiến lược:

Ma trận SWOT là gì? - LàGì.tv
Ma trận SWOT là gì? - LàGì.tv

S - O: là chiến lược khai thác cơ hội của doanh nghiệp bằng những điểm mạnh có sẵn. Nó được đánh giá là đem lại cơ hội thành công lớn mà công sức, tiền bạc và thời gian bỏ ra là không quá nhiều. Được triển khai dưới dạng chiến dịch ngắn hạn.

W - O: là chuến lược sử dụng điểm yếu để khai thác cơ hội. Nhược điểm của chiến lược này là tốn nhiều thời gian và cơ hội thành công không lớn.

S - T: là chiến lược sử dụng điểm mạnh để hạn chế nguy cơ và những rủi ro có thể phát sinh khi triển khai chiến dịch. Ưu điểm của chiến lược này là tiêu tốn khá ít tài nguyên. Nó được triển khai dưới dạng chiến lược ngắn hạn.

W - T: là chiến lược khắc phục điểm yếu để hạn chế nguy cơ. Nó sẽ được triển khai dưới dạng chiến dịch phòng thủ nhằm dự đoán các nguy cơ rủi ro xảy ra để đưa ra các phương án phòng tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại đồng thời khắc phục các điểm yếu đã tồn tại trước đó.

các chiến lược trong ma trận swot chiến lực wt chiến lược so chiến lược st chiến lược wo ma trận swot là gì

%d bloggers like this: