Home » Giáo dục » Năng lượng là gì? & Tính chất bảo toàn Năng lượng.

Năng lượng là gì? & Tính chất bảo toàn Năng lượng.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: Năng lượng là gì? & Tính chất bảo toàn Năng lượng.

Năng lượng là gì?

Năng lượng là gì? & Tính chất bảo toàn Năng lượng.
Năng lượng là gì? & Tính chất bảo toàn Năng lượng.

Có rất nhiều định nghĩa được dùng cho khái niệm về năng lượng nhưng để hiểu một cách đơn giản nhất thì: Năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc khả năng thực hiện công năng của một hệ vật chất. Không dễ dàng định nghĩa như khái niệm khối lượng, khái niệm về năng lượng trải qua rất nhiều giai đoạn lịch sử bắt đầu từ thời điểm xuất hiện cơ học cổ điển và được đúc kết lại trong khái niệm thuyết tương đối và thuyết lượng tử của chúng ta ngày nay.

 

Theo lý thuyết tương đối của nhà vật lý học nổi tiếng người Đức Albert Einstein:

  • Năng lượng là một thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức liên quan đến khối lượng toàn phần:

E = mc²

* Trong đó:

  • E: Năng lượng
  • m: Khối lượng vật chất
  • : Bình phương tốc độ ánh sáng trong môi trường chân không với c ≈ 3.10^8 m/s.

Tính chất bảo toàn của năng lượng:

Năng lượng là gì? & Tính chất bảo toàn Năng lượng.
Năng lượng là gì? & Tính chất bảo toàn Năng lượng.

Trong toàn vũ trụ, tổng năng lượng không đổi, nó chỉ có thể chuyển từ hệ này sang hệ khác. Con người không thể tự tạo ra năng lượng, chúng ta chỉ có thể chuyển dạng năng lượng mà thôi. Đó là lý do không có động cơ nào hoạt động vĩnh cửu

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

khái niệm vật lý

%d bloggers like this: