Home » Sức khỏe » Nhân cách là gì? Tìm hiểu về chứng bệnh đa nhân cách

Nhân cách là gì? Tìm hiểu về chứng bệnh đa nhân cách

Nhân cách là gì? Nhân cách là một thứ giá trị được xây dựng và hình thành trong toàn bộ thời gian con người tồn tại trong xã hội, nó đặc trưng cho mỗi con người nó thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc.

Nhân cách là gì?

Nhân cách là gì
Nhân cách là gì?

Nhân cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản thân và với môi trường. Cũng có thể hiểu, nhân cách là tư cách làm người. Nhân cách được hình thành và phát triển theo tiến trình sống của con người. Nhân cách thuộc kết quả của quá trình học vấn.

Tìm hiểu về chứng bệnh đa nhân cách

Biểu hiện và triệu chứng

Người mắc rối loạn đa nhân cách thường có các hành vi và cảm xúc khác bình thường. Người bệnh có những diễn biến tâm lý phức tạp. Người mắc chứng rối loạn đa nhân cách thường có các triệu chứng rối loạn đa nhân cách như sau:

  • Có 2 hoặc nhiều hơn 2 trạng thái của các nhân cách thay nhau chi phối người bệnh
  • Các nhân cách hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đình, xã hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh.
  • Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác, thậm chí không thể xem đó là chứng quên thông thường.
  • Các rối loạn về tâm lý này không phải do ảnh hưởng của thuốc hay hóa chất.
Nhân cách là gì
Nhân cách là gì?

Nguyên nhân

Hiện tại có rất ít nghiên cứu về nguyên nhân của bệnh rối loạn nhân cách. Một số chuyên gia cho rằng các vấn đề từ thời thơ ấu như bị ngược đãi, thiếu cha hoặc mẹ, sao lãng trong việc chăm sóc và bị tổn thương,... là nguyên nhân dẫn đến rối loạn đa nhân cách. Các yếu tố về thần kinh và gien như chấn thương não hay thiếu chất serotonin cũng được cho là một phần nguyên nhân.

Điều trị

Để điều trị chứng rối loạn đa nhân cách các chuyên gia thường áp dụng một số phương pháp sau:

  • Liệu pháp tâm lý
  • Liệu pháp cộng đồng
  • Sử dụng các loại thuốc

Phòng chống

Nhân cách là gì
Nhân cách là gì?

Nguyên nhân sinh bệnh vẫn còn chưa rõ, dẫn đến những biện pháp phòng tránh bệnh rối loạn đa nhân cách cũng chưa được cụ thể. Nhưng các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng, nếu có một lối sống lành mạnh, có một nhân cách mạnh mẽ, biết tiếp nhận và xử lý thông tin một cách thông minh và tỉnh táo thì người ta có thể tự bảo vệ được mình trước chứng rối loạn đa nhân cách.

con người đa nhân cách Nhân cách là gì sức khỏe xã hội

%d bloggers like this: