Home » Công nghệ - Khoa học » Khoa học đời sống » Nhận thức là gì? Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính là gì?

Nhận thức là gì? Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính là gì?

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu các khái niệm về nhận thức: " Nhận thức là gì? ",  " nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính là gì? "

Nhận thức là gì?

Nhận thức là gì? - LàGì.tv
Nhận thức là gì? - LàGì.tv

 

Nhận thức thực chất là hành động hoặc quá trình lĩnh hội kiến thức thông qua suy nghĩ, tích lũy kinh nghiệm, cảm nhận từ các giác quan. Chúng được đúc kết từ một số điều sau:

  • Trí nhớ
  • Sự đánh giá, ước lượng
  • Sự lý luận, tính toán
  • Việc đặt ra vấn đề và giải quyết vấn đề
  • Cách tiếp thu và khả năng sử dụng ngôn ngữ

Đối với triết học, nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan vào trong não bộ có tính tích cực, năng động, sáng tạo trên cơ sở thực tiễn

Còn theo " Từ điển Bách Khoa Việt Nam " nhận thức là quá trình biện chứng của sự phản ánh thế giới khách quan trong ý thức con người nhờ vậy sự tư duy không ngừng tiến gần đến khách thể.

Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính là gì?

Nhận thức cảm tính là gì?

Nhận thức là gì? - LàGì.tv
Nhận thức là gì? - LàGì.tv

 

Nhận thức cảm tính là mức độ nhận thức đầu tiên, thấp nhất của con người. Trong đó con người phản ánh những thuộc tính bên ngoài, những sự việc trực tiếp tác động đến giác quan của họ. Hoạt động nhận thức cảm tính bao gồm:

  1. Cảm giác: là hiện tượng tâm lý đơn giản nhất mở đầu cho đời sống tâm lý của con người.
  2. Tri giác: là quá trình nhận thức phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính của sự vật, hiện tượng khi chúng trực tiếp tác động vào các giác quan.

Nhận thức lý tính là gì?

Nhận thức lý tính là mức độ nhận thức cao ở con người trong đó con người phản ánh những thuộc tính bên trong, những mối quan hệ có thính quy luật của hiện thực khách quan một cách gián tiếp. Hoạt động nhận thức lý tính bao gồm:

  1. Tư duy: là một quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết.
  2. Tưởng tượng: là một quá trình nhận thức phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng hình ảnh mới dựa trên những hình tượng đã có.

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Năm nhuận là gì và cách tính năm nhuận chính xác nhất?

Thiên văn học là gì? Một số nét khái quát sự ra đời của thiên văn học.

thuật ngữ triết học

%d bloggers like this: