Home » Đời Sống » Phát triển bền vững là gì? & Mục tiêu của phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là gì? & Mục tiêu của phát triển bền vững.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm: Phát triển bền vững là gì? & Mục tiêu của phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là gì?

Phát triển bền vững là gì? & Mục tiêu của phát triển bền vững.
Phát triển bền vững là gì? & Mục tiêu của phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại hay ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ sau.

Đồng thời nó cũng là mục tiêu cần hướng tới của rất nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Để làm được điều này mỗi quốc gia sẽ cần nhìn nhận về đặc thù kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa... của chính mình để hoạch định chiến lược phát triển bền vững phù hợp nhất.

Mục tiêu phát triển bền vững

Phát triển bền vững là gì? & Mục tiêu của phát triển bền vững.
Phát triển bền vững là gì? & Mục tiêu của phát triển bền vững.

Mục tiêu phát triển bền vững không chỉ để đạt được sự phát triển về mặt vật chất mà đồng hành theo nó là cả về mặt tinh thần, giảm chênh lệch giàu nghèo, nâng cao sự bình đẳng của mỗi cá nhân và sự đồng thuận của cả xã hội ngoài ra là đảm bảo sự an toàn với thiên nhiên.

Kinh tế:

Một hệ thống bến vững về kinh tế phải có thể tạo ra hàng hoá và dịch vụ một cách liên tục, với mức độ có thể kiểm soát của chính phủ và nợ nước ngoài, tránh sự mất cân đối giữa các khu vực làm tổn hại đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Xã hội:

Một hệ thống bền vững về mặt xã hội phải đạt được sự công bằng trong phân phối, cung cấp đầy đủ các dịch vụ xã hội bao gồm y tế, giáo dục, bình đẳng giới, sự tham gia và trách nhiệm chính trị của mọi công dân.

Môi trường:

Duy trì sự đa dạng sinh học, sự ổn định khí quyển và các hoạt động sinh thái khác mà thường không được coi như các nguồn lực kinh tế.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ kinh tế

%d bloggers like this: