Home » Giải trí » Âm Nhạc » Semitone là gì? Một cung và nửa cung trong âm nhạc là gì?

Semitone là gì? Một cung và nửa cung trong âm nhạc là gì?

Semitone là gì? Quan niệm phổ biến nhất của âm giai nửa cung trước thế kỷ 15 là âm giai nửa cung Pythagore. Do kỹ thuật điều chỉnh khác nhau, mười hai bán cung trong âm giai nửa cung này có hai cao độ hơi khác nhau. Như vậy, âm giai không hoàn toàn đối xứng.

Semitone là gì?

Semitone là gì
Semitone là gì?

Semitone hay âm giai nửa cung hay còn gọi là âm giai đồng chuyển, âm giai bán cung hay bán âm âm giai (Chromatic scale) là 1 âm giai (gam) gồm 12 nốt cách đều nhau nửa cung (bán cung,demi-ton, semitone, half-step).

Một cung và nửa cung trong âm nhạc là gì?

Một Cung và Nửa cung (Whole Step and Half Step)
Cung là đơn vị để đếm cao độ giữa các nốt nhạc. Xét về phương diện khoa học âm thanh là kết quả tạo ra từ những dao động. Dao động có tần số (frequency) càng cao thì âm thanh nghe được sẽ càng cao. Mỗi nốt nhạc đều có tần số xác định và hoàn toàn giống nhau với tất cả nhạc cụ. Ví dụ như nốt La chuẩn (Middle A) có tần số là 440Hz, Nốt Sol (Middle G) có tần số 391.995 Hz …

Theo hình trên bạn thấy chữ W và 1/2 là đại diện cho một cung và nửa cung

Với 7 nốt tự nhiên là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, thì:

  • Do-Re :cách nhau 1 cung
  • Re-Mi: cách nhau 1 cung
  • Mi-Fa: cách nhau ½ cung
  • Fa-Sol: cách nhau 1 cung
  • Sol-La: cách nhau 1 cung
  • La-Si: cách nhau 1 cung
  • Si-Do: cách nhau ½ cung
Semitone là gì
Semitone là gì?

Mẹo ghi nhớ:

Chỉ có Mi-Fa và Si-Do là nửa cung

Khi bạn biết 1 nốt nhạc chỉ cần cộng thêm một số cung nhất định, hoặc trừ đi một số cung nhất định, sẽ có một nốt nhạc khác. Như vậy, cung cũng là nguyên tắc để bạn xác định một nốt nhạc bất kỳ
Ví dụ:

Do + 3,5 cung= Sol
Do – 1,5 cung= La
Bạn đã biết 7 nốt cơ bản rồi, vậy nốt nằm ngay vị trí nửa cung của Đô – Re là gì? Thật ra nếu tính luôn các nốt này thì chúng ta có 12 nốt tất cả

12 notesHình trên là tên các nốt trên từng ngăn của 6 dây đàn guitar, đến ngăn thứ 13 thì sẽ lặp lại tên nốt

Nhiều bạn nhầm lẫn rằng 7 nốt nhạc tự nhiên, nốt nào cũng đều cách nhau 1 cung. Thực ra, các nốt nhạc tự nhiên không cách nhau đều đặn như vậy, nhưng có 1 số nốt cách nhau 1 cung, và một số nốt chỉ cách nhau nửa cung (haft step/ semitone) mà thôi.

Đơn giản là 12 nốt nhạc (Đô, Đô#, Rê, Rê#…..) tất cả đều cách nhau ½ cung.

âm nhạc cung nhạc đam mê âm nhạc giáo dục Semitone là gì

%d bloggers like this: