Home » Xã hội » Số định danh cá nhân là gì? & Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu.

Số định danh cá nhân là gì? & Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu.

Mới đây chính phủ đã ban hành nghị quyết mới về việc bỏ sổ hộ khẩu. Để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này LàGì.tv sẽ cung cấp cho các bạn thông tin: "Số định danh cá nhân là gì? & Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu ".

Số định danh cá nhân là gì?

Số định danh cá nhân là gì? & Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu.
Số định danh cá nhân là gì? & Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu.

Số định danh cá nhân chính là mã số được in trên thẻ căn cước. Dãy số này gồm có 12 số được cấu thành bởi: mã giới tính, mã năm sinh, mã Tỉnh - Thành phố trực thuộc TW hoặc mã quốc gia, mã thế kỷ sinh cùng với 6 chữ số ngẫu nhiên.

Thông tin chứa đựng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: Số định danh cá nhân, ảnh, họ và tên, tên thường gọi, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, số CMND, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, nhóm máu, số hộ chiếu, họ tên cha, họ tên mẹ, tình trạng hôn nhân, họ tên vợ hoặc chồng, họ tên con, ngày tháng năm mất. Như vậy, với 22 nội dung này, cơ sở số về dữ liệu cá nhân sẽ cung cấp mọi thông tin về một cá nhân từ khi họ chào đời cho tới khi mất.

Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu:

Số định danh cá nhân là gì? & Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu.
Số định danh cá nhân là gì? & Những thông tin cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu.

Trong nội dung nghị quyết được Thủ tướng ban hành ngày 30/10/2017. Chính phủ đã thông qua phương án về việc loại bỏ về thủ tục sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư nhằm thống nhất quản lý thông qua sử dụng mã số định danh cá nhân.

Các nội dung thay đổi:

  • Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư thông quan quản lý " Sổ hộ khẩu ' thay vào đó là việc sử dụng mã số định danh cá nhân.
  • Sử dụng biểu mẫu mới thay thế cho bản khai nhân khẩu và phiếu báo thây đổi hộ khẩu
  • Loại bỏ " Giấy chuyển hộ khẩu " và các loại " Giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình ", " Giấy khai sinh ".
  • Bãi bỏ hình thức quản lý bằng đăng ký tạm trú thay vào đó là quản lý thông qua mã số định danh như đã đề cập phía trên.

Việc thực hiện các nhóm thủ tục:

  • Tách, cấp, đổi, điều chỉnh, đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu sẽ được thực hiện tại các cơ quan có thẩm quyền thuộc cấp xã, cấp huyện.
  • Cấp đổi sổ tạm trú, điểu chỉnh thay đổi hoặc hủy bỏ tạm trú trái phép được thực hiện tại công an cấp xã.

Trên đây là động thái của chính phủ nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi nhà nước của bộ Công An. Để hiểu rõ hơn các bạn hãy tham khảo: " Nghị quyết 112/NQ-CP " trong liên kết tại đây nhé.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

chứng minh thư hộ khẩu thẻ căn cước

%d bloggers like this: