khắc phục lỗi kết nối với điểm phát sóng Wifi nhưng không truy cập được Internet