Home » Giáo dục » Tỷ trọng là gì? Công thức tính tỉ trọng cơ cấu.

Tỷ trọng là gì? Công thức tính tỉ trọng cơ cấu.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: Tỷ trọng là gì? & Công thức tính tỉ trọng trong cơ cấu thường gặp trong Địa lý.

Tỷ trọng là gì?

Tỷ trọng là gì? Công thức tính tỉ trọng cơ cấu.
Tỷ trọng là gì? Công thức tính tỉ trọng cơ cấu - LàGì.tv
  • Tỷ trọng là tỷ số giữa khối lượng riêng của một chất so với khối lượng riêng của một chất đối chứng. Chất đối chứng này thường là nước. Hiểu một cách đơn giản thì tỉ trọng là khối lượng trên một đơn vị thể tích nhất định.
Tỷ trọng là gì? Công thức tính tỉ trọng cơ cấu - LàGì.tv
Tỷ trọng là gì? Công thức tính tỉ trọng cơ cấu - LàGì.tv
  • Tỉ trọng còn có thể được hiểu là tỉ lệ của một bộ phận so với toàn bộ.

Công thức tính tỉ trọng trong cơ cấu (thường gặp trong Địa lý)

Tỉ trọng trong cơ cấu (đơn vị %) = ( giá trị cá thể : giá trị tổng thể) x 100%.

Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn!

tỷ trọng trong cơ cấu

%d bloggers like this: