Home » Xã hội » UNIDO là gì? Những thông tin về tổ chức phát triển công nghiệp

UNIDO là gì? Những thông tin về tổ chức phát triển công nghiệp

UNIDO là gì? Tổ chức phát triển công nghiệp - UNIDO là Cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc thành lập tháng 1/1967 trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, có trụ sở tại Viên (Áo). Đến nay có hơn 150 quốc gia tham gia tổ chức này.

UNIDO là gì?

UNIDO là gì
UNIDO là gì?

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC. UNIDO được thành lập ngày 1.1.1967 theo Nghị quyết 2152 (XXI) ngày 17/11/1966 của Đại hội đồng Liên hợp quốc với tư cách là một cơ quan trực thuộc Đại Hội Đồng Liên hợp quốc. Năm 1985, UNIDO trở thành tổ chức chuyên môn thứ 16 của LHQ.

Những thông tin về tổ chức phát triển công nghiệp

UNIDO là gì
UNIDO là gì?

1. Tôn chỉ và mục đích:

  • Mục đích thành lập của UNIDO là  đóng vai vai trò cơ quan điều phối trung tâm cho các hoạt động công nghiệp trong hệ thống LHQ và thúc đẩy phát triển và hợp tác công nghiệp tại cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và liên ngành.
  • Mục tiêu của UNIDO là hỗ trợ các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi trong cuộc chiến chống bị gạt ra ngoài lề của thế giới toàn cầu hoá ngày nay. UNIDO huy động tri thức, kỹ năng, thông tin và công nghệ nhằm thúc đẩy sản xuất có hiệu quả, một nền kinh tế có sức cạnh tranh và một môi trường thông thoáng. UNIDO tập trung các nỗ lực của mình giúp xoá đói nghèo thông qua nâng cao năng suất lao động.

2. Cơ cấu

  • UNIDO có 3 cơ quan hoạch định chính sách chủ yếu. Đại hội đồng (General Conference - GC) họp 2 năm 1 lần nhằm thông qua ngân sách và chương trình làm việc.
  • Hội đồng Phát triển Công nghiệp (Industrial Development Board - IDB) gồm 53 thành viên do ĐHĐ bầu với nhiệm kỳ 4 năm theo nguyên tắc cân bằng về địa lý, trong đó 33 thành viên là nước đang phát triển, 15 thành viên là các nền kinh tế thị trường, và 5 thành viên là các nước Tây Âu. Hội đồng Phát triển Công nghiệp có nhiệm vụ xem xét chương trình làm việc và báo cáo ngân sách do Uỷ ban Ngân sách và Chương trình chuẩn bị.
  • Uỷ ban Ngân sách và Chương trình (Programme and Budget Committee - PBC), là một cơ quan trực thuộc Hội đồng Phát triển Công nghiệp, gồm 27 thành viên do ĐHĐ bầu với nhiệm kỳ 2 năm: 15 thành viên là các nước đang phát triển, 9 thành viên là các nước có nền kinh tế thị trường, và 3 thành viên là các nước Tây Âu. Uỷ ban này thường họp một năm một lần.

3. Chức năng

Các chức năng chủ yếu của UNIDO gồm:

  • Đóng vai trò một diễn đàn toàn cầu: UNIDO xây dựng và phổ biến kiến thức và các vấn đề công nghiệp và cung cấp một sân chơi cho khu vực nhà nước và tư nhân, các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng hoạch định chính sách nói chung để nâng cao hợp tác, tiến hành đối thoại và phát triển quan hệ đối tác nhằm giải quyết các thách thức nêu trên.
  • Đóng vai trò một cơ quan hợp tác kỹ thuật: UNIDO thiết kế và thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển công nghiệp của khách hàng. Hai chức năng chính của UNIDO bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Một mặt, kinh nghiệm thu được từ hợp tác kỹ thuật của UNIDO có thể được chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách. Mặt khác, các phân tích của Tổ chức đã chỉ ra những lĩnh vực mà hợp tác kỹ thuật sẽ có tác động lớn nhất cho việc xác định các ưu tiên.

 

liên hợp quốc tổ chức tổ chức phát triển công nghiệp UNIDO là gì xã hội

%d bloggers like this: