Home » Tin tức » United Nation là gì? Thông tin cơ bản về tổ chức Liên Hiệp Quốc

United Nation là gì? Thông tin cơ bản về tổ chức Liên Hiệp Quốc

United Nation là gì? Thông tin cơ bản về tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đọc bài viết này của Lagi.tv để hiểu hơn về tổ chức United Nation này.

United Nation là gì?

Liên Hiệp Quốc hay Liên Hợp Quốc ( United Nation) là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Hiện nay, Liên Hiệp Quốc có 193 thành viên, bao gồm hầu hết các quốc gia có chủ quyền trên Trái Đất. Liên Hiệp Quốc sử dụng 6 ngôn ngữ chính thức: tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung.

United Nation là gì? Thông tin cơ bản về tổ chức Liên Hiệp Quốc - Lagi.tv
United Nation là gì? Thông tin cơ bản về tổ chức Liên Hiệp Quốc - Lagi.tv

Tổ chức này gồm 6 cơ quan chính, gồm: Đại Hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Ban Thư ký, Tòa án Công lý Quốc tế, Hội đồng Quản thác. Ngoài ra, một số tổ chức tiến hành quản lý các cơ quan của Hệ thống Liên Hiệp Quốc. Ví dụ như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).
Nhân vật đại diện tiêu biểu nhất của Liên Hiệp Quốc là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đương nhiệm là António Guterres.

Kinh phí hoạt động của Liên Hiệp Quốc được hình thành bằng tài trợ đóng góp tự nguyện và nguồn niên liễm có kiểm soát từ các nước thành viên.

Các tổ chức trong Liên Hiệp Quốc

  • Ngân hàng Thế giới (World Bank Group - WBG)
  • Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund - IMF)
  • Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Organization - WIPO)
  • Lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc (Department Of Peacekeeping Operations - DPKO)

Các mục đích của Liên Hiệp Quốc

Những mục đích được nêu ra của Liên Hiệp Quốc là ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ nhân quyền, cung cấp một cơ cấu cho luật pháp quốc tế, và để tăng cường tiến bộ kinh tế, xã hội, cải thiện các điều kiện sống và chống lại bệnh tật. Liên Hiệp Quốc tạo cơ hội cho các quốc gia nhằm đạt tới sự cân bằng trong sự phụ thuộc lẫn nhau trên bình diện thế giới và giải quyết các vấn đề quốc tế. Nhằm mục đích đó, Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn một Tuyên ngôn Chung về Nhân quyền năm 1948.

  • Mục tiêu kiểm soát và giải giáp vũ khí
  • Giữ gìn hòa bình
  • Hỗ trợ nhân đạo và Phát triển quốc tế

nhóm nước nước quốc gia tổ chức

%d bloggers like this: