Home » Giáo dục » Vật chất là gì? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Vật chất là gì? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm triết học: Vật chất là gì? & Mối quan hệ giữ vật chất và ý thức.

Vật chất là gì?

Vật chất là gì? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vật chất là gì? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Vật chất là phạm trù triết học rộng và khái quát nhất, không thể hiểu theo nghĩa hẹp như các khái niệm vật chất thường dùng trong các lĩnh vực trong khoa học hoặc cuộc sống thường ngày.

  • Vật chất dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác. Được cảm giác ghi chép, chụp lại, phản ánh và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:

Vật chất là gì? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vật chất là gì? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
  • Trong mối quan hệ này, vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau. Vật chất quyết định cho ý thức. Còn ý thức là sự phản ánh đối với vật chất.
  • Vật chất là tiền đề, nguồn gốc cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của ý thức.
  • Do thực tại khách quan luôn luôn biến động vận động nên nhận thức của nó cũng luôn luôn biến đổi theo, nhưng xét đến cùng thì vật chất bao giờ củng quyết định ý thức. Nhưng ý thức đã ra đời thì nó có tác động lại vật chất. Với tính độc lập tương đối của mình ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
  • Sự tác động trở lại theo hai hướng thúc đẩy hoặc kìm hãm thậm chí phá hoại sự phát triển bình thường của sự vật.
  • ...

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ triết học

%d bloggers like this: