Home » Công nghệ - Khoa học » VCCI là gì? & Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này.

VCCI là gì? & Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về khái niệm: VCCI là gì? & Chức năng và các nhiệm vụ cốt lõi VCCI thực hiện.

VCCI là gì?

VCCI là gì? & Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này.
VCCI là gì? & Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này.

VCCI là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Vietnam Champer of Commerce and Industry nghĩa là phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam. Đây là một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chức năng và các nhiệm vụ cốt lõi VCCI thực hiện:

  • Giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải hoặc trọng tài; phân bổ tổn thất chung khi có yêu cầu.
  • Nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho Nhà nước các vấn đề về pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh
  • Tổ chức các diễn đàn, đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước với đại diện người lao động và với các tổ chức hữu quan khác ở trong và ngoài nước để trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.
  • Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Xây dựng, quảng bá và nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.
  • Thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước như: chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến khác.
  • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế.
  • Tổ chức đào tạo bằng những hình thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh.
  • Giúp đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và ở nước ngoài.
  • Tập hợp và liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, hợp tác với các Phòng thương mại và công nghiệp, các tổ chức hữu quan khác ở nước ngoài.

Hy vọng bài viết sẽ thực sự hữu ích với các bạn!

tổ chức xã hội Việt Nam

%d bloggers like this: