Home » Xã hội » Việt Cộng là gì? Nguồn gốc của từ Việt Cộng

Việt Cộng là gì? Nguồn gốc của từ Việt Cộng

Việt Cộng là gì? Trong các chiến dịch Tố Cộng - diệt Cộng năm 1956, Tổng thống đầu tiên của chế độ Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm đã bắt đầu sử dụng phổ biến cụm từ "Việt Cộng" viết ngắn gọn của từ Việt Nam Cộng-sản.

Việt Cộng là gì?

Việt Cộngtên gọi do Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng hòa dùng để chỉ những người cộng sản, thành viên Đảng Lao động Việt Nam chiến đấu chống lại Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa vào thời kỳ Chiến tranh Việt Nam.

Việt Cộng là gì
Việt Cộng là gì?

Trong các chiến dịch Tố Cộng - diệt Cộng năm 1956, Tổng thống đầu tiên của chế độ Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm đã bắt đầu sử dụng phổ biến cụm từ "Việt Cộng" viết ngắn gọn của từ Việt Nam Cộng-sản.

Nguồn gốc của từ Việt Cộng

Việt Cộng là gì
Việt Cộng là gì?
  • Nguồn gốc của tên gọi này bắt nguồn từ viên tướng tình báo Mỹ là Edward Lansdale, người được cử sang giúp Ngô Đình Diệm.
  • Ngô Đình Diệm hiểu rõ những cán bộ Việt Minh là đối thủ lớn nhất đe dọa quyền lực của ông ta, và uy tín của ông ta không thể sánh được với Việt Minh, những người vừa lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Pháp.
  • Theo lời khuyên của Edward Lansdale, để xóa đi uy tín của Việt Minh trong nhân dân, Ngô Đình Diệm không gọi họ là Việt Minh nữa mà sử dụng tên gọi mới là "Việt Cộng", để người dân miền Nam tưởng rằng đây là 2 lực lượng khác nhau.
  • Sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, những người tham gia Mặt trận cũng được gọi bằng cụm từ này, dù thực tế không phải ai trong số họ cũng đều được kết nạp Đảng viên cộng sản.
  • Khi quân Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam, họ cũng chịu ảnh hưởng của cách gọi này và gọi một cách ngắn gọn là VC (viết tắt từ "Việt Cộng" và đọc theo tiếng Anh là "vi-xi"), hoặc biến tấu đi thành Victor Charlie (nguyên nhân là do hai chữ cái V và C lần lượt được phát âm là Victor và Charlie theo bảng mẫu tự ngữ âm của NATO).

Hiện nay, từ "Việt Cộng" vẫn được dùng phổ biến trong các sách báo, băng nhạc, phim ảnh và trong các tài liệu lịch sử của Hoa Kỳ hoặc các sách báo của cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa.

đảng cộng sản tổ chức xã hội Việt Nam Việt Cộng là gì xã hội

%d bloggers like this: